UKS Rakovia - strona oficjalna

Strona klubowa

Zegar

Buttony

Statystyki

Brak uytkownikw
zalogowanych i 2 goci

dzisiaj: 30, wczoraj: 193
ogem: 764 747

statystyki szczegowe

Klub

HERB KLUBU

NAZWA: UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RAKOVIA

BARWY: CZERWONO-NIEBIESKO-ÓTE

ROK ZAOENIA: 2004

STADION: WKS "GWARDIA" ul. RACAWICKA 132 i "KOLEJÓWKA", wymiary: 92 m x 55 m, trybuny: poj. 300 miejsc stojcych, ul. Szczliwicka 56.

SIEDZIBA: Warszawa, ul. Siemieskiego 6

************************************************

Uczniowski Klub Sportowy RAKOVIA Warszawa powsta w maju 2004 r. Siedziba Klubu mieci si w Gimnazjum nr 15 przy ul. Siemieskiego 6. Jest to obecnie jedyny klub z sekcj piki nonej na Ochocie. Klub zosta wpisany 26 maja 2004 do ewidencji uczniowskich klubów sportowych pod nr 362. ZaoycielamiKlubu byli Rafa Dropia i Tomasz Szczsny. Ch wymazania "biaej plamy" z pikarskiej mapy Warszawy, jak bya od lat 50-tych Ochota, to gówny powód powstania klubu. UKS Rakovia ma naucza gry w pik non od najmodszych lat w poczeniu z wychowaniem modego sportowca, na wzorcach klubów zachodnich (holenderskich, francuskich) oraz autorytetów pikarstwa dziecicego w kraju i zagranic.  Rakovia moe pochwali si szkoleniem opartym o bardzo dobr baz sportow, sprawdzone metody i rodki trenigowe dostosowane do wieku i rozwoju psychmotorycznego zawodników oraz wykwalifikowan i dowiadczon kadr trenersk. UKS Rakovia to pika nona bez ukadów, oszustw, cwaniactwa, punktomanii, z posznowaniem przeciwnika, barw klubowych, zasad "fair play", to ch zmiany zej opinii o pikarzach i pice nonej.

Obecnie w Rakovii istniej dwie sekcje:

1). Piki nonej chopców

- rocznik ’96 (Liga Trampkarzy Modszych) – trener Rafa Dropia

- rocznik ’99 (Liga Orlików-7)- trener Tomasz Gut

- rocznik 2002 (nabór od padziernika 2009)- trener Rafa Dropia

2). Piki rcznej dziewczt

- rocznik ’93 (Wojewódzka Liga Modziczek)- trener Maciej Kkol

- rocznik '98 (grupa naborowa)- trener Maciej Kkol

Dziki uprzejmoci Dyrekcji Gimnazjum nr 15, zajcia prowadzone s w hali sportowej i na boisku ze sztuczn nawierzchni przy ul. Siemieskiego 6. Mecze ligowe piki nonej rozgrywane s na boisku ZS „Kolejówka” przy ul. Szczliwickiej 56 (Orliki ’99) i na stadionie Gwardii przy ul. Racawickiej 132 (Trampkarze Modsi ‘96). Mecze ligowe piki rcznej rozgrywane s w hali MOS Ochota przy ul. Geodetów.

Celem Klubu jest:

1.Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego ycia sportowego uczniów w oparciu o moliwoci obiektowe i sprztowe szkoy oraz o pomoc organizacyjn i materialn rodziców i sympatyków Klubu.
2. Angaowanie wszystkich uczniów do rónorodnych form aktywnoci ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawnoci i zainteresowa sportowych.
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze dziaania samorzdu terytorialnego i poza nim.
4. Organizowanie zaj sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawnoci fizycznej i umysowej.
5. Organizowanie dziaalnoci sportowej ze szczególnym uwzgldnieniem funkcji zdrowotnych.
6. Organizowanie uczniom rónorodnych form wspózawodnictwa sportowego.
7. Ksztatowanie pozytywnych cech charakteru i osobowoci poprzez uczestnictwo w realizacji zada sportowych Klubu.
8. Propagowanie i rozwój modzieowej piki nonej i piki rcznej, poprzez prowadzenie zorganizowanych zaj, udzia w turniejach, rozgrywkach i obozach sportowych.

 Najwiksze osignicia sportowe Klubu:

- I m. w Mazowieckiej Lidze Modziczek ('93) -pika rczna

- XIII m w Misztrzostwach Polski Modziczek (93')- pika rczna

- I m. w Lidze Orlików-7 ('96), gr. II- pika nona

- IX m. w woj. Mazowieckim w kat. Orliki-7 ('96)- pika nona

- VII m. w woj. Mazowieckim w kat. aki-7 ('96)- pika nona

- VIII m. w Ogólnopolskim Turnieju Orlików 96 URSYNÓW CUP 2006

- IX m. w Midzynarodowym Turnieju Piki Nonej REMES CUP 2009

- I m. w Turniejach Piki Nonej RAKOVIA CUP 2008 i 2009 ('96)

- I m. w V Turnieju Piki Nonej RAKOVIA CUP 2009 ('99)

- I m. w Midzynarodowym Turnieju Piki Rcznej Modziczek RAKOVIA CUP 2008

- I m. w Turnieju Piki Nonej Trampkarzy St. MSZCZONÓW CUP 2005- rocznik 89

- zwycistwa w turniejach halowych Rembertów Cup 2009, Delta Cup 2009, Byskawica Cup 2009- rocznik 99

- zwycistwa w turniejach halowych Warka Cup 2008 i 2009, Byskawica Cup 2010- rocznik 96

Logowanie

Reklama

Zote myli

"Pika nona to prosta gra, ale nie dla prostych ludzi"

trener Wojciech azarek

Losowa galeria

Nowa galeria
brak zdj

Wyszukiwarka

Zczuba.tv

Sport.pl